WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Adam Czerniak jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie powiatu dębickiego.

  • Powiat Dębicki:

    miasta: Dębica ( 39-200), Pilzno (39-220), Brzostek (39-230)

  • Gminy: Dębica ( 39-200), Pilzno (39-220), Brzostek (39-230), Czarna (39-215), Jodłowa (39-225), Żyraków (39-204)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Adam Czerniak informuje, że z uwagi na brak zaległości w zakresie prowadzonych przez niego spraw może przyjmować sprawy na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Warto pamiętać, iż na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

W przypadku wyboru komornika w w/w trybie we wniosku egzekucyjnym należy zamieścić oświadczenie następującej treści: „Wierzyciel wyboru Komornika dokonuje na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.